Freeze-dried Raw Prey

Free-range, Grass-fed Lamb & Wild-caught Trevally

Freeze-dried Raw Prey, Grain-free
 
340g, 100g

Free-range, Grass-fed Beef & Wild-caught Hoki

Freeze-dried Raw Prey, Grain-free
 
340g, 100g

Cage-free Chicken & Free-range, Grass-fed Venison

Freeze-dried Raw Prey, Grain-free
 
340g, 100g